סְפָרוֹת (מספרים) – ילדים חורגים לגרפולוגיה?

סְפָרוֹת (מספרים) – ילדים חורגים לגרפולוגיה?

לא! זהו חלק אינטגרלי ואין לנתק, כמובן, את ניתוח הספרות (מספרים) מניתוח כתב היד. בעצם, אוכל לפטור את הנושא במחי משפט אחד: היחס לספרות הוא בדיוק אותו יחס כמו אל כל מרכיב אחר בכתב. השיפוט לגבי הלחץ, איכות ואופי הקו, העיצוב, תנועת הכתיבה, הרווחים, רמת ואופי החיבור וכו’ – חד הוא. אותם חוקים החלים על…