על עקרון ההכבדה

על עקרון ההכבדה

על “עקרון ההכבדה” של אמוץ זהבי ואיך נראה בכתב היד סימנים הכבדה