על עקרון ההכבדה

על עקרון ההכבדה

על “עקרון ההכבדה” של אמוץ זהבי ואיך נראה בכתב היד סימנים הכבדה

הרושם הראשוני

הרושם הראשוני

הרושם האשוני שלנו מאדם שפגשנו דומה לרושם הראשוני שלי, כגרפולוגית, מכתב שצנח על שולחני… כמה חשוב לשמור על איזון בין “אינטואיציה” ל”חקירה גרפולוגית” יסודית

האם ביתך משקף את אישיותך?

האם ביתך משקף את אישיותך?

מחקר אמריקאי בדק 2 חוות דעת לגבי מרואיין:
קבוצה אחת – מנתה את חבריו הטובים של אותו מרואיין.
אנשי הקבוצה השנייה היו זרים,שהורשו לטייל כמה דקות בביתו של המראויין.
נחשו מי קלע יותר טוב בחלק מהתשובות?