מהי גרפולוגיה ?

מהי גרפולוגיה ?

על ה”אני מאמין” שלי: הרשת עמוסה באינפורמציה על נושא ה”גרפולוגיה”. בקצרה אומר שזוהי תורת ניתוח כתב היד. באמצעות כתב היד אני מסוגלת לשער מהו אופיו של הכותב, כישוריו, התייחסותו למיגוון נושאים פסיכולוגיים אך גם לעבר או לעתיד, לאבא או אמא. אני יכולה לעמוד על הגישה החברתית, הצרכים האישיים רגשיים והעדפות שונות (אידיאלים או כסף, הרבה…

למה עט כדורי, גבירתי הגרפולוגית?

למה עט כדורי, גבירתי הגרפולוגית?

עפרון, עט או טוש ?? אני מעדיפה לבדוק כתב יד שנכתב בעט כדורי (ולא בנוצה, למשל…). הסיבה העיקרית היא לחץ הכתיבה. מי שכותב בעפרון רך או בטוש אולי משאיר רישום עמוק על הקורא אבל לא על הדף. ולנו, הגרפולוגים, לחץ הכתיבה מהווה את אחד המרכיבים היותר חשובים בעת ניתוח כתב היד. אבל על הלחץ הזה…

בגרות גרפית

בגרות גרפית

לא כל כתב מתאים לבדיקה גרפולוגית. מה הם תנאים נדרשים?

כתבי יד בשפות זרות

כתבי יד בשפות זרות

ניתן כמובן לנתח כתבי יד בשפות זרות. אי אפשר לבדוק כתב יד של אדם שהשפה אינה שגורה בפיו ובידו (עולה חדש, למשל). אולם אין שום קושי לנתח את כתב ידו בשפת האם, בתנאי שהוא שולט בה וכתיבתו רהוטה והגרפולוג מכיר את תקן הכתיבה בשפה זו.. מירב הסימנים הגרפולוגיים לא משתנים משפה לשפה: הלחץ, איכות הקו,…

“שידוכים”

“שידוכים”

הניתן לפצח את סוד הזוגיות דרך הכתב ? לא ממש. מה כן? אני יכולה לבדוק את כתבי בני הזוג, לספר להם על עצמם ועל בן זוגם, ולהצביע על נטיות וצרכים סותרים או זהים וכד’. אך אינני יכולה לעמוד על אותה “כימיה” דקה ומורכבת שבנויה, חוץ מתכונות אופי, על צרכים רגשיים, על תפיסות עולם, על זהויות, זיכרונות, תרבויות, ניצוצות, דמויות ששימשו לנו מודל או פצעי ילדות שהשאירו בנו חותם עמוק.