מבט מעמיק יותר על האבחון והניתוח הגרפולוגי.

על הלמה, האיך, באיזה שלב, כמה וכד’

על חשיבות הגדרת התפקיד בחוות דעת למעסיקים

לפני כתיבת חוות דעת למעסיק אני לומדת את הגדרת התפקיד עומק. חוות הדעת הגרפולוגית התעסוקתית בודקת את התאמת המועמד לתפקיד ו למערכת


השלם גדול מסך חלקיו !!

חשבו בסינדרומים! אסור לקבל החלטות על פי סימן בודד או אות אחת !


התנועות האורכיות והרוחביות בכתב

ובגרפולוגית: התנועות האונטוגנטיות והפילוגונטיות בואו נתחיל באחת מאבני היסוד של הבנת הכתב לאורך או לרוחב ? קראתי במקום כלשהוא שאורך האדם (גובהו) שווה למוטת הכנפיים שלו (רוחבו).ההיה זה ליאונרדו דה וינצ’י ? נאמר שם שאם קשה לך למדוד את אורכך, בדוק את רוחב מוטת ידיך. קרוב לוודאי שהם שווים.האסוציאציה הראשונה שלי היתה, כמובן, להשוות את…


על היסטוריית תהליך ניתוח כתב היד – חלק ב’

על המעבר מטבלאות ואותיות לסינדרומים, לשיח על כתב משוחרר או כפות, אקטיבי או פאסיבי, "נשי" או "גברי"..


איך מרכיבים את הפאזל?

ניתוח כתב יד דומה להרכבת פאזל. ישנם המון נתונים (חלקי הפאזל) שיש להתאים כל אחד מהם לאחרים. וכמו בפאזל, יש דרכים שונות לעשות זאת