עשרים ושבע עצמות,
שלושים וחמישה שרירים,
קרוב לאלפיים תאי עצבים
יש בכל כרית של אצבעותינו החמש.
הרי זה די והותר,
כדי לכתוב את מיין קאמפף
או את פו הדב.

מאת ויסלבה שימבורסקה
תירגם דוד וינפלד, מתוך רגע – מבחר שירים, הוצאת כרמל

Photo by Felipe Elioenay on Unsplash

Similar Posts